สมัครสมาชิก เพื่อดาวน์โหลดหรือเขียนบทความเล่าเรื่องราวดีดีของคุณบน CHANHOTT
 

เสียงนกเขา Streptopelia chinensis

เสียงนกนกเขา  ขอขอบคุณ 2,000,000+ วิว คลิปเสียงชุดนี้ได้อัพโหลดเมื่อ 15 ธ.ค. 2015 และให้การตอบรับดีมาก เพราะได้ผลดีจริง เปิดเสียงทดสอบได้เลย นกเขาจะตอบสนองดีมาก ขอขอบคุณน้าๆที่ให้การติดตามรวมทั้งพี่น้องต่างประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และอีกหลายๆประเทศ

เสียงนกเขา Streptopelia chinensis

http://www.chanhott.com/download/category/10-streptopelia-chinensis.html

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่