ต่อนกอีลุ้ม watercock trap

ต่อนกนกอีลุ้ม  คลิปนี้ผมไปต่อช่วงเย็น ของวันที่ 27 ก่อนวันเข้าพรรษา ได้ยินนกอีลุ้มป่าร้องเลยย่องเข้าไปตั้ง ใช้เสียงต่อนกอีลุ้มชุดที่ 6 และใช้หุ่นนกอีลุ้มยางเป็นนกต่อ ประมาณ 5 นาทีนกป่าก็เข้ามาจิกหุ่นนกอีลุ้ม เท้าโดนครืนทั้ง2ข้าง แต่ก็สะบัดหลุดหมดทั้ง 2 ข้าง

 

และจิกหัวหุ่นนกไป 6 ครั้ง ก่อนจะลาจากไปด้วยเวลาทั้งหมดประมาณ 18 นาที