สิ้นสุดการ รอคอยเสียงนกกวักตัวเมีย มาแล้วววววว!! ผ่านการทดสอบ 100% เป็นเสียงนกตัวเมีย White-breasted waterhen Sound MP3 เข้าเร็วมาก กล้ายืนยัน ดีจริง ของแท้ต้องมี โลโก้ CHANHOTT เท่านั้น

นกกกวักตัวเมียอายุ 1 ปี 2เดือน บันทึกด้วยไมค์โครโฟน คอนเดนเซอร์ BM800 กว่าจะมาเป็นเสียง "นกกวักตัวเมีย มาแล้วววววว!! " 1 ชั่วโมง

ดาวน์โหลด กด Download news