เสียงนกกวักตัวเมีย ชุดที่ 11 Burung Ruak Ruak เป็นการบันทึกวีดีโอ ที่นกกวักกำลังร้อง และมีนกป่าตัวผู้มาถึงบ้าน

#ปรับปรุงตัดเสียงรบกวน ความยาว 1ชั่วโมง #เหมาะเปิดฟังตอนกลางคืน

Download