คำเตือน : เสียงนกกวัก ใช้สำหรับฟังเท่านั้น !! ห้ามนำไปต่อ หรือ เปิดเพื่อล่า
การล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง จะต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

https://www.youtube.com/watch?v=xTYZijbPNyw

 

ดาวน์โหลดได้เเล้ววันนี้ http://www.chanhott.com/download/category/4-white-breasted-waterhen-sound.html