เสียงนกกวัก 2020 Burung Ruak Ruak (White-breasted waterhen) MP3 เสียงนกกวักชุดนี้ ได้นำไฟล์เสียงเก่าจากชุดที่ 13 มาปรับปรุงใหม่

white breasted waterhen female

เสียงนกกวักตัวเมีย มาแล้วววววว!! (White-breasted waterhen Sound)

white breasted waterhen 7

ดาวน์โหลด เสียงนกกวัก ชุดที่ 7 ต่อกลางคืน White breasted waterhen

white breasted waterhen 9 ดาวน์โหลด เสียงนกกวัก ชุดที่ 9 White breasted waterhen Burung Ruak Ruak mp3

white breasted waterhen 11

ดาวน์โหลดเสียงนกกวักตัวเมีย ชุดที่ 11 Burung Ruak Ruak